český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Řezný olej na veškeré kovy ve spreji – NEOLUBE® HC 2000 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/02/21 09:27

 

ŘEZNÝ OLEJ PRO VEŠKERÉ OBTÍŽNĚ OBROBITELNÉ KOVY

Mazivo pro extrémní tlak

Proti svařovacím rozstřikům, proti opotřebení

Na řezání závitů, vrtání, vnitřní závitování,

vyvrtávání na silných slitinách oceli s chromem, teplu vzdorné oceli

Slepé nebo průchozí otvory

Vynikající odolnost nástrojů

Snížení četnosti opětovného ostření a přelešťování

Zaručeně neobsahuje skleníkové fluorované uhlovodíky (HFC)

Nařízení 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

 

 

 

POPIS
Výkonný reduktor tření, mazivo, proti svařovacím rozstřikům, s mimořádnou trvanlivostí nanesené vrstvy. Umožňuje vynikající odstraňování hoblin. Je vhodný na vrtání veškerých rozměrů, i velmi malých průměrů. Umožňuje provádět hluboké vyvrtávání na tvrdých kovech. Použitelný na úkony odstraňování hoblin, ale také na tvarování pro vnitřní závitování tlačením. Mimo to, tento výrobek vykazuje skvělé výsledky při přehýbání před vnitřním závitováním, při svinování, ohýbání ocelových trubek, hloubení ocelí a nerez oceli. Výrobek evidentně prodlužuje životnost závitníků a vrtáků.

 

OBLASTI POUŽITÍ
Ruční řezání závitů.

Řezání závitů hřebínkovým nožem.
Válcování závitů.
Řezání závitů závitnicí.
Vrtání.
Vyvrtávání a hluboké vrtání.
Ruční a poloautomatické vnitřní závitování.
Přehýbání.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MAZACÍHO OLEJE

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Vzhled

vizuální

Tekutý 

nm

Barva

Vizuální

Žlutá 

nm

Zápach

Čichový vjem

Slabý

nm

Měrná hustota při 20°C

NF EN ISO 12,185

970 

g/l

Typ tuhých maziv

-

N/A 

-

Typ základního oleje

-

Minerální 

-

Kinematická viskozita

Základní olej při 40 °C

Základní olej při 100°C

NF EN ISO 3104

 

12

 10 

 

mm2/s-1

mm2/s-1

Sulfátový popel

NF T 60,144

 < 1

%

Kyselost (la)

EN 14104

< 0,5

mg(KOH)/g

Bod vzplanutí v uzavřené nádobě

NF EN 22,719

250 

°C

Bod samovznícení

ASTM E 659

> 300 

°C

Bod mrznutí

ISO 3016

-20

°C

Nečistoty

Více než 25 µ

Více než 75 µ

Více než 125 µ

FTMS 791 3005

 

0

0

 0 

 

nb/ml

nb/ml

nb/ml

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Koroze měděného plátku po 24 h při 100 °C

ISO 2160

1b 

kotace

Ztráta odpařováním 22 hod při 121 °C

ASTM D 972

0,5

hmotn. %

Test SHELL se 4 kuličkami

Průměr opotřebení

Index svarového zatížení

 

 ISO 20.623– ASTM D 2266

 

0,48

4 800 

 

mm

daN

Test SRV 

ASTM D 5707

0,15 

koeficient

Test bobtnání elastomerů

(variace rozměrů)

FTM 791

0,8 

%

Odolnost proti vymývání vodou při 80°C

ASTM 1264

< 3 

%

Záběrový moment za studena při -20 °C

ASTM D 1478-63

18 

N.cm


NÁVOD K POUŽITÍ
Nádobku se sprejem několikrát protřepejte. Nastříkejte menší množství na vrtáky, závitníky nebo závitnice před jejich použitím.
V případě ručního řezání závitů nastříkejte přímo na na trubky nebo kulaté profily.

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

BALENÍ
Vyrábí se v kanystrech po 5 kg – karton se 4 kusy
Vyrábí se v sudech po 200 kg – prodává se jednotlivě

 

 

              Sprej 650 ml

 

Kapalina extrémní tlak proti opotřebení pro vrtání, vnitřní závitování závitování na veškeré obtížně obrobitelné kovy. Vynikající odolnost nástrojů Slepé nebo průchozí otvory. sprej řezný olej, Obrábění vrtání vnitřní závitování, Sprej olej na závitování, Sprej olej na vrtání, Sprej olej na vnitřní závitování, Řezný olej na veškeré kovy, řezné oleje ibiotec. Řezný olej. plně syntetická řezná kapalina, obráběcí kapalina, kapalina na vrtání, kapalina na vnitřní závitování, kapalina na závitování, řezné mazivo, řezný olej, řezná kapalina, sprej řezná kapalina, olej na vnitřní závitování, kapalina na vnitřní závitování ve spreji, olej na závitování, kapalina na závitování ve spreji. výrobci řezných olejů. Výrobci řezných kapalin. Výrobci obráběcích kapalin. Plně syntetický olej na obrábění. Obrábění nerezové oceli. Dodavatelé řezných olejů. Dodavatelé obráběcích kapalin. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

     Kanystr 5 kg

 

 

 

 

 

 

Kapalina extrémní tlak proti opotřebení pro vrtání, vnitřní závitování závitování na veškeré obtížně obrobitelné kovy. Vynikající odolnost nástrojů Slepé nebo průchozí otvory. sprej řezný olej, Obrábění vrtání vnitřní závitování, Sprej olej na závitování, Sprej olej na vrtání, Sprej olej na vnitřní závitování, Řezný olej na veškeré kovy, řezné oleje ibiotec. Řezný olej. plně syntetická řezná kapalina, obráběcí kapalina, kapalina na vrtání, kapalina na vnitřní závitování, kapalina na závitování, řezné mazivo, řezný olej, řezná kapalina, sprej řezná kapalina, olej na vnitřní závitování, kapalina na vnitřní závitování ve spreji, olej na závitování, kapalina na závitování ve spreji. výrobci řezných olejů. Výrobci řezných kapalin. Výrobci obráběcích kapalin. Plně syntetický olej na obrábění. Obrábění nerezové oceli. Dodavatelé řezných olejů. Dodavatelé obráběcích kapalin. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE